ХӨТЛӨГЧДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ КЛУБ

Өнгөрөгч сараас эхлэн МТӨСТ-с “Хөтлөгчдийг Хөгжүүлэх Клуб”-г зохион байгуулж эхэллээ. Анхны клубын уулзалтанд 30-н хөтлөгчид оролцсон бөгөөд Эзэн дотор танилцаж, нөхөрлөн, туршлага солилцлоо. Мөн хамтдаа энэ жил шинээр хэвлэгдэн гарах “Бурхантай Харилцах нь” сурах бичгийн нэг хичээлийг жишээ болгон суралцсан сайхан цаг байлаа. Цаашдаа энэхүү “Хөтлөгчдийг Хөгжүүлэх Клуб”-г улирал бүрт зохион байгуулах болно.

Хөтлөгчид бүлэг хөтлөхийн давуу тал болон бэрхшээлтэй зүйлсийнхээ тухай бичиж байгаа нь
Зочин пастор Ууганбаяр ТӨС-ийн хөтөлбөрийн тухай туршлагаасаа хуваалцаж буй нь
t