Сургалтын аргачлал

МТӨСТ-ийн СУРГАНЫ АРГА БАРИЛ

Энэхүү төмөр замаар галт тэрэг явахын тулд төмөр замын бүх эд анги өөрөөр хэлбэл хоёр райлс төмөр дэр моднууд байж байж галт тэрэг аюулгүй явж зорисон газартай хүрэх билээ. Үүнчлэн манай сургуулийн гурвалсан арга барилийн дагуу хийж байж бүрэн дүүрэн сурах юм.

1. Сурганы арга барилыг дараах төмөр замын зураг дээр тайлбарлан үзүүлж,

2. Оюутан бүр гэртээ сурах бичгийн дагуу тухайн хичээлийг судалж суралцаж,

3. Хөтлөгчөөр удирдуулсан долоо хоног бүрийн бүлгийн цугларалтын
ярилцлагаар ярилцаж,

Суралцсан хичээл тус бүрийг тухайн долоо хоногийн туршид үйлчлэлд болон амьдралд хэрэгжүүлснээр оюутан амжилттайгаар суралцдаг.