Сургалтын гурав дахь жилд

Үндсэн хичээл:

Паулын амьдрал ба захидлууд 1:
Эхэн үе ба илгээлтийн анхны аялал
Паулын амьдрал ба захидлууд 2:
Илгээлтийн хоёр дахь аялал
Паулын амьдрал ба захидлууд 3:
Илгээлтийн гурав дахь аялал шоронд хоригдсон үе ба түүний үхэл
15 долоо хоног/2 кредит 10 долоо хоног/2 кредит 10 долоо хоног/2 кредит

Дагалдуулах дадлага ажил

МТӨС-ийн анхан шатны “Төгс төгөлдөр амь” хичээлээр гурваас дээш оюутантай бүлэг хөтөлж, дор хаяж нэг хүн нь амжилттай төгссөн байх. (18 долоо хоног / 2.5 кредит)