Пасторуудын сургалт

МТӨСТөв нь 2014 оны 11-р сараас эхлэн пасторуудын Теологийн Өргөтгөсөн Сургалтын бүлэг нээн явуулахаар болсон тул чуулгануудын ахлагч пасторуудыг урьж байна. Энэхүү бүлэг нь Монгол Чуулганы пасторууд хамтдаа залбирч, нөхөрлөх, мөн ТӨС-ийн сургалттай танилцан сурч, түүний ач холбогдол, үр дүнг ойлгон мэдэх зорилготой. Хамрагдахыг хүссэн, сонирхсон хүмүүс МТӨСТ-тэй холбогдоно уу!
Утас: 70150020, 70150021
И-мэйл: admin@teemongolia.mn